Hasičská soutěž 1.10.2016 v Nové Vsi

Zveme všechny hasičské týmy,kteří ještě nekončí sezonu, 1.10.2016 na soutěž ,, O pohár starosty SDH “ u nás v Nové Vsi

Pravidla soutěže :

10:00 – Příjezd a prezentace družstev

Soutěž se uskuteční v kategorii MUŽI a ŽENY, bez věkového omezení

 

– požární útok dle pravidel požárního sportu, družstvo sedmičlenné

– dopravní vedení 2 B, povoleny i úzké hadice

– stroj a nářadí vlastní, stroj může být nastartován

– elektronická časomíra

– příprava na základně 5 minut

– ústroj jednotná podle pravidel PS

Soutěž bude probíhat ve dvou kolech. Časy se budou sčítat. Pořadí útoků se bude losovat před začátkem soutěže.

Dále proběhnou nepovinné třetí útoky ,, O LÁHEV MOKU “, kde si družstvo složí vše na základnu a poté si každý závodník vylosuje, jakou pozici bude zastávat. Netýká se strojníků.

Přihlášky můžete také posílat na e-mil : hudy123@seznam.cz

Napsat komentář