Za dva týdny, startuje v Nové Vsi noční hasičská liga CHNHL

Všechny příznivce hasičského sportu, týmy a sbory zveme na ,, První kolo CHNHL 2017 “.

Začínáme v Nové Vsi 10.6.2017 od 22 hodin. Těšíme se na Vás !!!

Přihlásit se můžete na firesportu. Zde odkaz : http://www.firesport.eu/rezervace-mista-nova-ves-domazlice–8657.html

Pravidla CHNHL

Účast

Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR i ze zahraničí, na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy. Za přihlášku k soutěži se považuje zaplacení startovného.

Soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují nejpozději 30 minut před stanoveným začátkem soutěže. V odůvodněných případech mohou přítomní členové Rady CHNHL udělit výjimku a soutěžní družstva budou zařazena na konec startovní listiny. Startovné uhradí družstvo při prezenci k soutěži. Výše startovného může činit max.200,-Kč za jedno soutěžní družstvo.